Manja_Michelle

Partners

lijn

Het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving (VWC)

Het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving (VWC) zet zich in voor promotie van het vrijwilligerswerk in Haarlem en is makelaar, ondersteuner en adviseur voor alle vormen van vrijwillige inzet. Het VWC beschikt over een vacaturebank met meer dan 500 vrijwilligersvacatures in alle sectoren van het vrijwilligerswerk: www.haarlemvoorelkaar.nl. Langskomen voor persoonlijk advies kan ook bij ons informatiepunt Haarlem Sámen aan de Gedempte Oude Gracht 20 in Haarlem (alle werkdagen en eerste zaterdag van de maand geopend tussen 13.00 en 17.00 uur).
Contactpersoon: Floor van der Heijden, 023- 5314862, info@vwc-haarlem.nl

lijn

Maatjes GGZ

Maatjes GGZ zet zich in om sociale contacten te vergroten, eenzaamheid te verminderen en participatie in de samenleving te stimuleren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Door de inzet van vrijwilligers wordt het gevoel van ‘erbij horen’ vergroot. Het moment en de invulling van het contact worden door de deelnemer en het maatje zelf bepaald. Het contact kan bestaan uit een kopje koffie met een praatje, tot het samen actief er op uit gaan en bewegen. De medewerkers van Maatjes GGZ zorgen voor de kennismaking en matching en ondersteunen het maatjescontact waar nodig of wenselijk.

Contactpersonen: maatjesggz@haarlemregio.nl  Iris Gerritsen: 06-52482807 en Sandra Toff: 06-15471153.

lijn

SIG

logo_SIGDe SIG is een kleinschalige, professionele organisatie voor mensen met een verstandelijke en/of autismeverwante beperking in Midden- en Zuid-Kennemerland. Wij bieden – ambulante – ondersteuning bij opvoeding, wonen, werk/dagbesteding en leven. Dichtbij de cliënt, middenin de samenleving. De SIG werkt met circa 130 vaste vrijwilligers.

Contactpersoon: Frouk Welbedacht, 06-46133831, fwelbedacht@sig.nu

lijn

Stichting Thuiszorg Gehandicapten

STGlogoStichting Thuiszorg Gehandicapten is een organisatie die o.a. vrijwilligers plaatst bij mensen met een beperking in de thuissituatie. Veel verschillende mensen met verschillende ondersteuningsbehoeften melden zich bij STG aan. Zo ook mensen die op zoek zijn naar een persoon die graag met iemand op stap gaat en gedeelde interesses heeft.

Contactpersoon: Arianne Zandbergen, 023-5516368, stg@thuiszorg-gehandicapten.nl

lijn

DOCK-Haarlem

logo_DockDOCK-Haarlem is een welzijnsorganisatie in Haarlem-Noord, Oost en Schalkwijk, die allerlei activiteiten organiseert en/of ondersteunt met en voor bewoners van deze drie stadsdelen, oud en jong, vrouw en man, autochtoon en allochtoon. DOCK-Haarlem beschikt in elk stadsdeel over één of meer accommodaties, waar heel veel activiteiten plaatsvinden. Maar ook het welbevinden in huis vinden wij belangrijk, en daarom kent DOCK-Haarlem verschillende bezoekprojecten zoals preventief huisbezoek onder 75-plussers en het maatjesproject.

Contactpersoon: Veerle Sterk, 06-39022369, vsterk@dock.nl

lijn

Tandem ondersteunt mantelzorgers

logo_tandemVoor velen is het vanzelfsprekend om de zorg op zich te nemen voor een zieke partner, ouder, dementerende buurvrouw of zieke vriend. Degene die dat doen worden mantelzorgers genoemd. Een hele verantwoordelijkheid, waarbij zij extra steun nodig hebben om het zorgen vol te houden. Vrijwilligers bieden die bijzondere steun. Zij stellen graag hun kennis, hun tijd en ervaring beschikbaar door als maatje een paar uur per week activiteiten te ondernemen met de verzorgde.

Contactpersoon: Tandem 023 89 10 610 of info@tandemmantelzorg.nl

lijn

logo_HartekampDe Hartekamp Groep

De Hartekamp Groep levert zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Maatjes zijn onmisbaar voor cliënten van De Hartekamp Groep. Veel van de cliënten willen graag een maatje om samen activiteiten mee te ondernemen in hun vrije tijd. Ook wil de cliënt graag een netwerk in de woonomgeving hebben. Met ondersteuning van een maatje worden de mogelijkheden van de cliënt vergroot en ontstaan er vaak leuke vriendschappen.
Uiteraard zorgen wij dat u goed begeleid en ingewerkt wordt door een gespecialiseerde en deskundige medewerker van de Hartekamp Groep. Als maatje krijgt u achtergrondinformatie over mensen met een verstandelijke beperking en specifiek over degene die u gaat bezoeken.

Contactpersonen: Caroline Salomonsz 06-508 856 51 of Wilma Onderwater 06- 462 271 82 vtenv@hartekampgroep.nl

lijn

Humanitas Zuid-Kennemerland

Humanitas Zuid-Kennemerland heeft diverse projecten zoals Thuisadministratie, Voorlezen in Gezinnen en Vriendschappelijk Huisbezoek. Ons project Vriendschappelijk Huisbezoek is voor (thuiswonende) mensen die dreigen te vereenzamen. Mensen die behoefte hebben aan een gezellig praatje, een spelletje samen doen, een wandeling maken of samen een boodschap doen. Om contact te hebben met andere mensen. Humanitas koppelt maatjes 1 op 1, lettend op belangstelling en interesses.

Contactpersonen:  Ivonne Siemons 06 333 42 203, Jan Jansen 06 364 56 266 en Conny Vermeer 06 333 42 198, huisbezoek.zkl@humanitas.nl

lijn

Home-Start: Een steuntje in de rug voor een Haarlems gezin

Het principe achter Home-Start is even simpel als doeltreffend: getrainde vrijwilligers met opvoedervaring komen een jaar lang, een dagdeel per week, bij een gezin dat tijdelijk wel wat steun kan gebruiken. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage zodat een gezin weer een positieve draai kan vinden. Dit doen ze door echt de tijd nemen voor de ander. Een goed gesprek, een luisterend oor maar ook gezellig samen met ouders en kinderen op pad gaan, om te onderzoeken welke leuke dingen er in de buurt te doen zijn, kan veel betekenen. Het lijken kleine dingen maar ze kunnen een groot verschil maken.

Steeds meer gezinnen weten ons te vinden, daarom is Home-Start op zoek naar nieuwe vrijwilligers die positief in het leven staan en ervaring hebben met het opvoeden van kinderen. Je hoeft geen vooropleiding te hebben om te starten als vrijwilliger. Het is niet de bedoeling dat je op de hulpverleningsstoel gaat zitten, maar juist dat je bij het gezin komt als mens dat naast ouders en kinderen staat in een lastige periode. Die meedenkt maar het niet altijd beter hoeft te weten. Je neemt het niet over maar stimuleert dat ouders en kinderen zelf weer meer in hun kracht komen te staan. Dat geeft rust en hernieuwd vertrouwen in de toekomst. We koppelen vrijwilligers overigens niet zomaar aan een gezin, we kijken echt naar een match waarbij we een goede klik verwachten. Vrijwilliger zijn bij Home-Start is sociaal, dankbaar en betekenisvol werk. Vrijwilligers geven aan dat het contact voor henzelf ook heel verrijkend is.

Wij zorgen op onze beurt ook goed voor ‘onze’ vrijwilligers; naast individuele begeleiding bieden we een basistraining, intervisie bijeenkomsten, interessante thema-avonden en af en toe een teamuitje.

Is je Interesse gewekt? Neem dan contact met ons op: 06-35130429 / 06-10689933 of Home-Start.Haarlem@Humanitas.nl
Meer informatie op: onze website www.home-start.nl en facebook.

lijn

Het Rode Kruis Haarlem en Omstreken

Het Rode Kruis Haarlem en Omstreken is actief in EHBO onderwijs en Evenementenhulp en organiseert diverse activiteiten voor thuiswonende ouderen, zieken en gehandicapten. In het kader van ons sociale hulp programma hebben wij een huiskamer in Haarlem Noord en coördineren wij diverse activiteiten zoals rolstoelfietsen, telefooncirkels, dag- en middagtochten, vakanties, vaardagen en een doorlopend huisbezoekproject. Met dit laatste project koppelen we mensen die weinig aanspraak hebben of zich eenzaam voelen en aan een vrijwilliger. Deelnemers aan dit project worden eens in de twee weken bezocht door een vrijwilliger van het Rode Kruis. Samen spreken zij af wat zij gaan doen. Dit varieert van een kopje koffie drinken tot een tochtje met de auto of samen boodschappen doen. Afhankelijk van de wens van de gast en de mogelijkheid van de vrijwilliger.

Contactpersoon: Sandy van Bakel 023-5411615 of socielahulp@rodekruishaarlem.nl

lijn