maatje_plus

Over Haarlemse Maatjes

Haarlemse Maatjes is een initiatief van de Vrijwilligerscentrum Haarlem e.o. in samenwerking met tien organisaties die met maatjes werken. Het doel van Haarlemse Maatjes is vrijwilligers te werven voor mensen die door sociale, lichamelijke, psychische of mentale problemen in een isolement zijn geraakt.

 

Met de op handen zijnde veranderingen in het sociaal domein (transities van AWBZ, WMO en Jeugdzorg) zullen mensen steeds minder of korter formele zorg en begeleiding krijgen. Vrijwilligers kunnen een stukje ondersteuning bieden en aandacht geven.

 

De wervingscampagne wil zoveel mogelijk Haarlemse burgers aansporen ook maatje te worden.

‘Onlangs ben ik voor het eerst sinds jaren in de Hema en V&D geweest.’ (Henneke)