Een passende match zit vaak in kleine dingen

Ivonne is geen maatje maar is vrijwilligerscoördinator bij Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek. Zij doet dit werk vrijwillig en koppelt maatjes aan hulpvragers.

 

Ivonne: ‘Wij krijgen veel vragen binnen via maatschappelijk werk van mensen die door omstandigheden weinig contacten hebben. Ik ga altijd eerst bij de hulpvrager (wij zeggen deelnemer) op bezoek om te kijken hoe de thuissituatie is en wat de deelnemer wil.’

 

Daar zoekt Ivonne dan een geschikte vrijwilliger bij. Meestal lukt het om een passende match te maken. Ivonne: ‘Belangrijk is dat mensen iets hebben om met elkaar te delen of over te praten. Dat kan ‘m in kleine dingen zitten, bijvoorbeeld een hobby, het interieur, boeken of een huisdier.’

 

Humanitas, en ook alle andere maatjesprojecten, vinden het belangrijk dat er een klik is. Is die er niet dan mag de vrijwilliger of deelnemer altijd nee zeggen. Dat kan zonder schade voor beide partijen, dan zoekt men gewoon naar een andere deelnemer of vrijwilliger.

 

Ivonne: ‘De vrijwilligers kunnen altijd bij hun coördinator terecht met vragen of problemen. Vrijwilligers volgen ook een introductiecursus van Humanitas zodat ze goed weten waar ze aan beginnen.’

 

Op de vraag wat de leukste of meest bijzondere match tot nu toe was antwoordt Ivonne: ‘Ik heb wel eens twee deelnemers aan elkaar gekoppeld. Beiden  hadden een hulpvraag: de een was eenzaam en had een auto, de ander was niet zo mobiel en wilde graag af en toe een uitstapje maken. Zij hebben het nu heel gezellig samen.’

 

button_aanmelden